13-09-2020, 11:14 (GMT+7) 371

Thử độ bền sản phẩm bằng Chamber nhiệt độ, độ ẩm

Đây là một thiết bị có giá thành rất cao nên không phải khách hàng nào cũng có đủ ngân sách để trang bị. Vì thế, chúng tôi đã nhập khẩu sản phẩm để đảm bảo khi khách hàng cần vẫn có

"Chúng tôi triển khai dịch vụ hiệu chuẩn như một cam kết cùng khách hàng tạo ra các sản phẩm chất lượng hàng đầu"


Nguyễn Minh Huân ( Mr )
Trưởng phòng Hiệu Chuẩn
Công Ty CP TM Thế Giới Công Nghiệp

We're here to support you