13-09-2020, 11:00 (GMT+7) 365

Sửa chữa dụng cụ đo

Hơn 10 năm cung cấp thiết bị đo lường chính xác, chúng tôi tự tin sẽ giúp khách hàng sửa chưa các dụng cụ đo còn trong phạm vi sai số cho phép.

"Chúng tôi triển khai dịch vụ hiệu chuẩn như một cam kết cùng khách hàng tạo ra các sản phẩm chất lượng hàng đầu"


Nguyễn Minh Huân ( Mr )
Trưởng phòng Hiệu Chuẩn
Công Ty CP TM Thế Giới Công Nghiệp

We're here to support you