Cho thuê Buồng thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm và sốc nhiệt | Dịch vụ hiệu chuẩn | Calibration Service

Cho thuê Buồng thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm và sốc nhiệt, cho thue buong thu nghiem nhiet do do am va soc nhiet, chothuebuongthunghiemnhietdodoamvasocnhiet

Cho thuê Buồng thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm và sốc nhiệt, cho thue buong thu nghiem nhiet do do am va soc nhiet, chothuebuongthunghiemnhietdodoamvasocnhiet

Chuyên trang Dịch Vụ Hiệu Chuẩn của Cty CP TM Thế Giới Công Nghiệp Đăng ký| Đăng nhập
Dịch vụ hiệu chuẩn
Gửi yêu cầu hiệu chuẩn

Tủ Sấy
Cho thuê Buồng thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm và sốc nhiệt

Cho thuê Buồng thử nghiệm nhiệt độ độ ẩm và sốc nhiệt

Chamber là một thiết bị có giá trị rất cao. Vì thế không phải công ty nào cũng đủ ngân sách để mua về phục vụ cho công việc. Vì thế, TGCN sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách mở thêm dịch vụ cho thuê Chamber thử nghiệm

Đang cập nhật

Tin tức khác

0 TinTrang : < >